พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันแห่งครอบครัวและเวทีสมัชชาครอบครัว
24 เม.ย.2561
ข่าวย้อนหลัง

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง103 10
โทรศัพท์ 02-248-8600, Fax 02-369-2579 WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com