พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นประธานงานฌาปนกิจ นางกิ้มหว้า ถานบุรี
ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ
Rewriter : เกศวรรณ ธนวัฒน์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
วันที่ : 28 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 907 ครั้ง

        วันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 14.06 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานงานฌาปนกิจ นางกิ้มหว้า ถานบุรี ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สิริอายุ 64 ปี

         นางกิ้มหว้า ถานบุรี เกิดวันที่ 14 มกราคม 2497 เป็นชาวจังหวัดชุมพร บิดาและมารดา ชื่อนายพงษ์ แซ่ห่าน และนางเพิ่ม ศรีสงคราม จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเสียม จังหวัดชุมพร ด้านชีวิตครอบครัวได้สมรสกับนายประคอง ถานบุรี มีลูกด้วยกัน 3 คน ซึ่งนางกิ้มหว้าฯ ได้ช่วยสามีประกอบอาชีพค้าขายด้วยความขยันและสุจริต อีกทั้งดูแลครอบครัวและเอาใจใส่ลูก ๆ เป็นอย่างดี โดยลูก ๆ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีธุรกิจเป็นของตนเอง อาทิ กลุ่มบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และกลุ่มบริษัท ดาราเดลี่ จำกัด

         นางกิ้มหว้าฯ มีอุปนิสัยโอบอ้อมอารี มีน้ำใจและเป็นที่รักของผู้คนรอบข้าง มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงศาสนามาโดยตลอด ทั้งร่วมสร้างวัดต่าง ๆ และสร้างสำนักปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ ได้บริจาคทรัพย์ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส อีกด้วย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ค้นหา :