ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ค้นหา :

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ
Rewriter : เกศวรรณ ธนวัฒน์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
วันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 1771 ครั้ง

        วันที่ 25 ธ.ค.2561 เวลา 18.55 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 จัดโดยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชาวจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการบูรณาการการทำงานเพื่อประชาชนท้องถิ่นร่วมกัน

         ภายในงานฯ มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาประดิษฐานไว้ภายในงานให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล มีการแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ 17 ชาติพันธุ์ การจัดสวนไม้ดอกนานาพันธุ์บนเนื้อที่ 25 ไร่ อาทิ สวนไม้ดอกเมืองหนาว สวนกล้วยไม้ สวนทิวลิป สวนลิลลี่ สวนบีโกเนียร์ การจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงไฟประดับสวยงามตระการตา และกิจกรรม Countdown ต้อนรับปีใหม่ 2562

         การจัดงานปีนี้ พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิดหลัก Advancing Partnership for Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกลยั่งยืน โดยจังหวัดเชียงรายจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ เช่นเดียวกับทุกจังหวัดของประเทศไทย

         นอกจากนี้่ ยังได้จัดกาดหมั้วครัวล้านนา แสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและชนเผ่าสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ถนนคนเดิน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงรายขายดี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ

         รวมทั้งการเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นโดยเปิดให้บริการตลอดทั้งปี สำหรับใช้จัดกิจกรรมสาธารณะ และแสดงอัตลักษณ์ของชาวเชียงราย

      งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับอาเซียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยงานฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึง 13 มกราคม 2562