สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ค้นหา :

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โรคมะเร็งตับและมะเร็งปอด : การวิจัยปัจจุบันและอนาคต
ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์
Rewriter : เกศวรรณ ธนวัฒน์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
วันที่ : 25 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 1639 ครั้ง

        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โรคมะเร็งตับและมะเร็งปอด : การวิจัยปัจจุบันและอนาคต