สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ค้นหา :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)
ผู้สื่อข่าว : ชลิต ผิวผ่อง
Rewriter : เกศวรรณ ธนวัฒน์
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
วันที่ : 31 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม : 4348 ครั้ง

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)

             วันนี้ (31 ธ.ค. 2561) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ) ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

            ด้วยเมื่อปีพุทธศักราช 2554 เกิดปัญหาอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนิน มาพระราชทาน ความช่วยเหลือ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มที่ 1 อำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนิน มายังโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2555 โดยนายวัชรินทร์ บุญคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น ได้กราบบังคมทูล รายงานถึงผลกระทบ ที่ได้รับจากอุทกภัย และปัญหาเรื่องอาคารเรียนทรุดโทรม ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2559 นายสมไชย สถิตไชยนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขณะนั้น ได้ดำเนินการ ทำเรื่องของบประมาณ การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ที่เริ่มชำรุด เนื่องจากเกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน หลังน้ำท่วม

            ซึ่งในปีพุทธศักราช 2560 ทางโรงเรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง อาคารเรียนหลังใหม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากโรงเรียนในโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอาคารเรียนแบบ สปช. 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,998,000 บาท ซึ่งได้รับพระมหา กรุณาธิคุณ จากใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานชื่ออาคารเรียนดังกล่าว “เลิศพิทยรัตน์” (หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่งความรู้อันประเสริฐและยอดเยี่ยม) และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย

            ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงริเริ่มพัฒนา และทรงรับโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) ไว้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ทำให้โรงเรียน ได้มีอาคารได้ใช้ประโยชน์  ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 173 คน ครูและบุคลากร จำนวน 15 คน โดยมี นางเพ็ญนภา โรจนะ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

            โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนฤพาน สุรำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี พ.อ.พฤทธิ์ จันทราสา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ ตลอดจนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ


            ข่าวในพระราชสำนัก สทท.