สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ค้นหา :

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทย เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ
Rewriter : ธนพิชฌน์ แก้วกา
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
วันที่ : 10 ตุลาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม : 314 ครั้ง

        วันนี้ 9 ตุลาคม  2562 เวลา 8.53 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก , ภริยากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ

        ในการนี้ ทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 โดยทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงปฐมดุสิต และเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์ ได้แก่ เพลงโยสลัม , เพลงค้างคาว (ฝรั่ง) , และเพลงกินรี (แปลง) ร่วมกับนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 จำนวน 76 นาย โดยจะแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 หลังข่าวในพระราชสำนัก


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.